A FITOPEDON® TUDOMÁNYOS ALAPJAI


Forradalmi rendszerszemlélet

Növény-Talaj-Környezet: a Fitopedon hármas szemlélet
A FITOPEDON® technológia szakít a hagyományos szemlélettel, és forradalmian új módon a növény-talaj rendszert, mint összetetten szabályozható dinamikus egységet tekinti. Ebben a szabályozott rendszerben tucatnyit meghaladó tényező - valamint azok időbeni változása – minősítetten vehető figyelembe egyidejűleg, így az adott növény optimális tápanyagellátása fokozatos közelítéssel, és egyre kedvezőbb lépésekben biztosítható. A mintegy kétévtizedes üzemi gyakorlati tapasztalatok a megelőző kutatások eredményeit kivételes nagy számban erősítették meg.

A FITOPEDON® modell megalkotása során született legfontosabb következtetések:

 • Minden talajra, minden növényre és minden életciklusra vonatkozóan egyedi összefüggések léteznek.
 • Többféle talaj-növény kölcsönhatást kell vizsgálni egyszerre.
 • A korábbi talaj- és növényvizsgálati módszerek nem elégségesek.
 • A növény genetikai programjához igazodó tápanyag ellátás meg többszörözi (akár 5-10 szeresen) a terméshozamot és növeli az immunitást.
 • Olyan mértékű növekedés érhető el, amely többnyire jelentősen meghaladja a GMO kísérletek eddig ismert eredményeit.

A FITOPEDON® eljárás kulcsa

A FITOPEDON® eljárás kulcsa: a növény „kiszolgálása” az adott körülményekhez optimálisan igazodva.

 • Kiszolgálás

Az adott növény időben változó tápanyagigényének kielégítése.

 • Adott körülmények
A talaj adottságai, környezeti tényezők, a növény fejlődési fázisai

 • A növény tápanyagfelvételéről szóló adatok forrása

Több évtizedes kísérletezés és adatfeldolgozás eredményeként felépült egy adatbázis, valamint az azt hasznosító matematikai módszerek együttese, mellyel a növény tápanyagigénye előrejelző módon meghatározható, és kielégíthető a fejlődési fázisok, ún. fenofázisok figyelembevételével.

 

 • Az adatok kezelése

Mérési adatok folyamatos gyűjtése szezonról szezonra illetve a fenofázisok szerint. Az  adatok  számítógépes  feldolgozása  a  szezonális  illetve  közép-  és hosszútávú szükségleteknek megfelelően. Korrekciók, szabályozások szezonális illetve közép- és hosszútávú szinten Az optimum felé mutató javaslatok tétele a gazda felé.


A FITOPEDON® tudásbázis alkotóelemei

A talaj-növény rendszer és a környezeti elemek összessége
A tudományos kutatásokkal alátámasztott eljárások és információk, melyek a FITOPEDON® know-how alapját képezik:

 • A talaj-növény rendszer tápelem-forgalmának számszerű jellemzői
 • A dinamikus növénytáplálás technológiai keretei
 • A tápanyagutánpótlás gyakorlati eljárásának utasításrendszere
 • Jelenleg 22 gazdasági növény- és a növényfajok ismérvei
 • A növényfajok konkrét termőhelyét uralkodó mértékben borító 20 féle talaj ismérvei
 • Saját mérésű talajfizikai-, talajkémiai- és speciális FOFRAK- valamint speciális SITOBI tervezésű kísérleti illetve üzemi, szántóföldi EVOP és kísérleti adatok

Kiindulópont

A növények is, mint a többi élő szervezet, sejtek összessége, mely a fajra, fajtára jellemző genetikai programjának megfelelően él, fejlődik, termel a környezetében és a genetikai potenciáljában rejlő lehetőségek felhasználásával saját haszna és fenn- maradása érdekében. A növény fejlődési ciklusának során (akár évelőként is) végrehajtott genetikai programja mentén kikutatható és megállapítható mind a vízigény és más esszenciális ásványi tápanyagigény, mind az energiaigény szintje, akár napra, napszakra szükség szerint lebontva. A növény így megismert ellátottsági igénye, azaz a tény, hogy bizonyos fejlődési stádiumnál mit kíván meg termőképessége optimális mennyiségi és/vagy minőségi kihasználásához, harmonikusan kielégíthető, és olyan megfelelő új termesztéstechnológiai eljárásokkal, eszközökkel, mint a FITOPEDON® eljárásai, szabályozottan figyelembe vehető a magasabb terméshozam, a jobb termésminőség illetve a növényi ellenálló képesség fokozása érdekében.

Növény tápanyagigényének mérése fenofázisonként
A talaj-növény kölcsönhatás folyamatait számoljuk és dinamikájában (változásaiban) értelmezzük. A folyamatok vizsgálata elvezet oda, hogy pontosan meghatározhassuk, a növény mikor mit szeretne. Ez a növény fejlődésének saját genetikai programja.

 • FITOPEDON® Talaj Tápanyag-szolgáltatási Modell
Meg kell határozni a talaj tápanyag felvevő, megtartó és átadó képességének időbeni változását.
A statikus jellegű adatokat szolgáltató talajvizsgálati módszerek nem elégségesek, a talaj tápanyag-szolgáltatási dinamikáját a FOFRAK1 talajvizsgálati módszer határozza meg.

 • FITOPEDON® Növénytáplálási Modell
A növény tápanyagigényének meghatározásához az adatbázis 17-35 000 mért ponton 20-50 szinten vizsgált minősített adatot tartalmaz.
Jelenleg már 22 növény modelljét ismerjük.

 • FITOPEDON® Környezeti Modell
A hagyományosan figyelembe vett környezeti változók mellett - szükséges a növénykultúra szempontjából az adott fenofázishoz tartozó optimális középhőmérséklet és a fotoszintetikusan aktív besugárzott energiamennyiség figyelembevétele az öntanuló döntéselőkészítő algoritmusokban.

Konklúzió

 • A korábbi talaj- és növényvizsgálati módszerek önmagukban nem elegendőek a FITOPEDON® termesztéstechnológia alkalmazásához, ezért újakat is alkalmazni kell.
 • Talaj-növény rendszer dinamikus változásait kell egyidejűleg vizsgálni és a termesztéstechnológia lépéseit ezekhez kell igazítani.
 • A növény genetikai programjához igazodó tápanyag-ellátás megtöbbszörözi (5-10- szeresen) a terméshozamot, javítja a minőséget és fokozza a növényi ellenálló képességet illetve növeli az immunitást.
 • Olyan mértékű növekedés érhető el, amely géntechnológiai módosítás jelentős kockázatai nélkül is, sőt éppen az adott növényfaj, fajta genetikai potenciáljának az eddig szokásosnál jobb hasznosítása által messze meghaladja a GMO kísérletek (sokszor mindössze néhány százalékos többletet hozó) eredményeit, miközben megőrzi a hosszú evolúció során megbízhatóvá vált és a több száz éves növénytermesztési gyakorlatban kárt nem okozónak, sőt közismerten kedvezőnek bizonyult genetikai örökséget.


Tűpontos Táplálás – Többszörös Terméshozam

 • A növény fejlődése fokozatosan közelít az optimális állapothoz, jelentős terméshozam növekedés, jobb beltartalom, nagyobb ellenálló képesség várható.
 • A talaj-növény rendszer pár éves kezelése hatására a növény eljuttatható a genetikai potenciálja hasznosításának felső határához, ahol az adott talajon megszokott hozam többszörösét szolgáltatja.
 • A hatástalanul kijuttatott, illetve elszivárgó tápanyagok kiküszöbölésével csökken a termesztési költség és a talaj káros terhelése.
 • A talaj tápanyag szolgáltató képességének optimalizálásával csökken a környezeti terhelés.
 • A FITOPEDON® eljárást alkalmazva és szaktanácsait betartva, kisebb szakértelemmel rendelkező gazdálkodó is jó eredményeket érhet el
 • A hazai és külföldi piacokon egyaránt versenyképes, extra minőségű termények termeszthetők.
 • A „bio” minőségű termények termelése fokozható.
 • Tervszerű vetésforgókkal és állandósult növényi infrastruktúrával évente többszöri területhasznosítás érhető el a talajtermékenység fenntartása illetve -fokozása mellett.
 • Felhagyott bányászati-, ipari- és mezőgazdasági fő- vagy melléktevékenységek területei a kistáj adottságaival harmonizáló, természetbarát módon gazdálkodva revitalizálhatók, újrahasznosíthatók.
 • Jelentős számú új munkahely teremtésére nyílik lehetőség.

A FITOPEDON® eljárás tudományos elemei

 • Tervező komponensek
 1. A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZER TÁPELEM-DINAMIKAI MODELLJE
  Paraméterek meghatározva: 22 növényfajra, 12 esszenciális tápelemre (a verifikációk száma meghaladja a 100 000 esetet)
 2. A TALAJ TÁPELEM-SZOLGÁLTATÓ KÉPESSÉGÉNEK DINAMIKAI MODELLJE
  Paraméterek meghatározva: 20 talajaltípus művelésbe vont változataira (a verifikációk száma meghaladja az 50 000 esetet)
 3. DISITOBI EVOP optimáló növénytáplálási eljárás
  12 esszenciális tápelemre és a vízre (az eddigi gyakorlati alkalmazások és verifikációk száma megközelíti a 100 000 esetet)
 • Speciális eljárások több évtizedes alkalmazásának kedvező eredményei
 1. FOFRAK1 patent (1984.) – Reg.No: 192535 (vizsgálati eljárás)
  Stefanovits-Jáki-Biczók: Eljárás talajok tápanyagtartalmának meghatározására
 2. FOFRAK2 patent (1989.) – Reg.No: 2052034
  A (szaktanácsadó eljárás) Biczók-Jáki-Mészáros-Péter: Eljárás talajok tápelem-utánpótlására
 • Fejlesztés alatt álló új speciális vizsgálati eszközök
 1. Folyamatos deszorpciós talajelemző automatikus készülék
  (a FOFRAK1 kiegészítésével és modern megújításával; új szabadalom)
 2. Intelligens öntanuló szaktanácsadó szoftver és szakértői rendszer
  (a FOFRAK2 kiegészítésével és alapvető átalakításával; új szabadalom)
 3. Növényvizsgálati adatbázis
 4. Talajvizsgálati adatbázis
  Az eddig vizsgált 22 növényfaj: búza, rozs, tritikále, árpa, zab, rizs, kukorica, köles, cirok, len, repce, napraforgó, cukorrépa, burgonya, paprika, paradicsom, borsó, szója, lucerna, csillagfürt, zsázsa, cotevisa 2.
 • A FITOPEDON® eljárást támogató alkalmazások
 1. A FITOPEDON® modell számítások forrásnyelvi programja
 2. A növénytáplálás technológiai változtatásainak konkrétan mért hatásait a DISITOBI modell alapján a N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, víz, fényenergia és hőmérséklet hatásait és azok pár-kölcsönhatásait is értékelő forrásnyelvi program
 3. A SITOBI ortogonális kísérleti faktorterv változatokat előállító forrásnyelvi program
 4. Biometriai adatszűrő forrásnyelvi program

Szabadalmaztatott modellek

A FITOPEDON® modell alapját a talaj-növény rendszer tápelem-dinamikai modellje nyújtja. A növények tápanyag-gazdálkodását megalapozó adatok, eljárások és információk forrásául szolgáló szabadalmak lajstromszáma: FOFRAK eljárás 187 993, 192 535, illetve később 205 234A.

Meghatározások


 • FOFRAK talajvizsgálati eljárás:
A korábban évtizedeken át sikeresen alkalmazott OTH 192 535 lajstromszámú szabadalomból és annak két évtizeden át előállított adatbázisát felhasználva analitikai és technológiai szempontból jelentősen továbbfejlesztve
(Alkalmazására és értelmezésére példát ad a: Biczók Gy, et al. (1989). A mozgékony PK készletek alakulása a
feltöltő adagú PK műtrágyázás hatására csernozjom és homoktalajon. I. Összefüggés vizsgálatok a foszfor ammónium- laktátos vizes és kálium acetátos deszorpciójával. Agrokémia és Talajtan 38: 139-143. tudományos közlemény.)

 • SITOBI tervező és kiértékelő program:
A 16 faktorig továbbfejlesztendő szoftver kialakításához szükséges tudományos alap.
(„Gy. Biczók et al.: Method for the determination and interpretation of multivariate response functions. BULLETIN of the University of Agricultural Sciences. 1993-1994. Gödöllő 5-15.” tudományos közlemény határozza meg.)

 • EVOP:
Az Evolutionary Operation eljárásának speciális, a tápanyag-gazdálkodásban alkalmazott változata, amikor az optimális munkatartomány keresése folyamatos üzem közben mért változások alapján eldöntött, kedvező hatású, iteratív lépésekkel valósul meg.
(Alapját a korábban mintegy két évtizeden át sikeresen alkalmazott OTH 205 234 A lajstromszámú szabadalom alapvető továbbfejlesztése adja meg, annak mért adatai alapján.)